Uzmanlık Alanları

İdare Hukuku

İdare Hukuku, idari faaliyetlere uygulanan özellikli bir kamu hukuku branşıdır.

Detay
Rekabet Hukuku

Rekabet, mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında, özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan yarıştır.

Detay
Ticaret Hukuku

Ticaret hukukunun temelini, ticari işletmeler oluşturmaktadır.

Detay
Sözleşmeler Hukuku

Sözleşme kavramı, bir mutabakatı, uyumu ifade etmektedir.

Detay
Fikri Mülkiyet

Fikri haklar, insan aklının ürünleri olarak; bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını ve komşu hakları ifade eder.

Detay
Enerji Hukuku

Enerji, insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olup, sanayinin, bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin, modern bir yaşamın baş aktörü konumundadır.

Detay
Ceza Hukuku

Ceza hukuku, sadece bir sanattır, sanatların en az bilineni, kuşkusuz en trajiği, ama aynı zamanda en güncelidir

Detay