Rekabet Kurulu tarafından kabul edilen Uzlaşma Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 43. maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca hazırlanan ve Rekabet Kurulu tarafından 24.06.2021 tarihinde kabul edilen "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik",  15.07.2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Yönetmelik'in amacı, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4. ve 6. maddelerinde yasaklanmış davranışlara ilişkin olarak haklarında soruşturma başlatılan teşebbüs veya teşebbüs birliklerinden, ihlalin varlığını ve kapsamını kabul edenlere, 4054 sayılı Kanunun 43maddesi uyarınca uygulanabilecek uzlaşma sürecine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olup, anılan Yönetmelik'e buradan erişebilirsiniz.