Biyografi

Sibel ÖZTÜRK, 2016 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Aynı yıl başlattığı avukatlık stajını Türkiye'nin tanınmış ve önde gelen iki hukuk bürosunda tamamlamasının akabinde, Ankara Barosu'na kayıtlı avukat olarak mesleki faaliyetine başlamış, o günden bu yana adaletin en yüce erdem olduğu inancıyla müvekkillerine danışmanlık ve dava alanlarında profesyonel hukuk hizmeti vermeye devam etmektedir. 

Ağırlıklı olarak çalışma alanlarını teşkil eden; İdare Hukuku, Ticaret Hukuku ve Rekabet Hukuku dallarında edindiği uygulamaya ilişkin mesleki tecrübelerin yanı sıra Sibel ÖZTÜRK, 2021 yılında "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezaları" konulu yüksek lisans tezini başarıyla savunarak Hacettepe Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı'ndan "Bilim Uzmanı" unvanı ile mezun olmuştur. ÖZTÜRK'ün, Dr. Öğr. Üyesi Özge Okay TEKİNSOY danışmanlığında hazırladığı Yüksek Lisans Tezi, 2022 yılında kitap olarak basılmış ve hukuk kitapları arasında yerini almıştır. 

Yüksek Lisans eğitimini tamamlamasının ardından Sibel ÖZTÜRK, 2022 yılında eğitim ve mesleki çalışmaları dolayısıyla bir sömestr süreyle Londra'da bulunmuştur. Ardından 2023 yılı Ağustos ayında The European Law Students’ Association (ELSA) tarafından Bulgaristan, Sofya'da "Ticaret, Rekabet ve Fikri Mülkiyet" alanında düzenlenen uluslararası eğitim programına katılan Sibel ÖZTÜRK, bu programı başarıyla tamamlamış ve sertifika almıştır. 

Sibel ÖZTÜRK, eğitim hayatı boyunca aldığı pek çok ödül ve üstün başarı belgelerinin yanı sıra sosyal faaliyetlerde de aktif görev üstlenmiş; ELSA- Avrupa Genç Hukukçular Derneği (The European Law Students' Association) - Ankara şubesi Yönetim Kurulu üyeliği, Denetleme ve Danışma Kurulları üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2015 yılında ELSA Ukrayna - Odessa tarafından düzenlenen "Maritime Law: Dispute Resolution" konulu uluslararası yaz okuluna katılarak eğitimini tamamlamış ve sertifika almaya hak kazanmış; yine üniversite yaşamı boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Barolar Birliği'nin eğitimlerine katılım göstererek başarı belgeleri ile sertifikalar almıştır.

Sibel ÖZTÜRK, 2019 yılında, bir dönem süreyle Ankara Barosu Parlamento ile İlişkiler Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini ifa etmiştir. ÖZTÜRK bugün Ankara merkezli avukatlık bürosunda, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen şehirlerinde faaliyet gösteren partner avukatlık bürolarıyla birlikte, yerli ve yabancı müvekkillerine Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde profesyonel avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

DANIŞMAN GÖZETİMİNDE YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR:

1. "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezaları" Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Özge Okay TEKİNSOY

2."Genel İşlem Koşullarında Yürürlük Denetimi" Danışman: Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR  

3. "Enerjinin Toptan Satışı", Danışman: Prof. Dr. Hasan AYRANCI

4. "Rehin Hakkının Kazanılması", Danışman: Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR

5. "Haksız Rekabet Hukuku", Danışman: Prof. Dr. Zarife ŞENOCAK

6. "İştirak Nafakası", Danışman: Doç. Dr. Yıldız ABİK

7. "Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Aile Anayasası", Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sedat ÇAL

8. "Kamu Özel Ortaklığı ve Türkiye'de Sağlık Alanında Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması", Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sedat ÇAL

9. "Onarıcı Adalet Teorisi ve Diğer Adalet Teorileri", Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Çetin ARSLAN

10. "Türk Ceza Hukuku'nda Kişisel Verilerin Korunması", Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul AKÇAOĞLU

11. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunda "Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde Suç İşlenmesi, Örgüt Yöneticilerinin Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Suçlardan Dolayı Sorumlulukları" ve "Örgüt Adına Suç İşlenmesi",  Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Çetin ARSLAN