Sözleşmeler Hukuku

Sözleşme kavramı, bir mutabakatı, uyumu ifade etmektedir.

Türk Borçlar Kanunu'nun 1. maddesi hükmüne göre "Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur."

 

Sözleşmeden dolayı geçerli bir borç kaynağının doğabilmesi için bulunması gereken unsurlar:

1. Sözleşme ehliyeti

2. Hukuka, ahlaka, adaba uygunluk, ifa imkansızlığının bulunmaması

3. İrade ile beyan arasında uyum

4. Geçerlilik şekli aranmakta ise bu şekle uygunluk

olarak ifade edilebilir.


Bir sözleşmenin borç doğurabilmesi için gereken unsurlardan bir veya bir kısmını eksikliği halinde geçersizlik kavramı devreye girmektedir.

 

Kurulması dahil olmak üzere her aşamasında hukuki katkı sunduğumuz sözleşme tiplerinin başlıcalarını:


·      Satış Sözleşmeleri

·      Kira Sözleşmeleri

·      Eser (İstisna) Sözleşmeleri

·      Kredi Sözleşmeleri

·      Kefalet Sözleşmeleri

·      Franchise Sözleşmeleri

·      Hizmet Sözleşmeleri

·      Vekalet Sözleşmeleri

·      Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri

·      Miras Sözleşmeleri

·      Evlilik (Mal Rejimi) Sözleşmeleri

·      Ön Alım Sözleşmeleri

·      Geri Alım Sözleşmeleri


teşkil etmekte olup,

 

"Sözleşmelerin Yorumu ve Sözleşmelerin Uyarlanması"


"Sözleşmeye Aykırılık Halleri ve Bunların Sonuçları" 


hususlarına ilişkin olarak da müvekkillerimize nitelikli ve çözüm odaklı hizmet vermekteyiz.