Fikri Mülkiyet

Fikri haklar, insan aklının ürünleri olarak; bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını ve komşu hakları ifade eder.

Fikri haklar, bir kişiye veya kuruluşa ait olan fikir ürünüdür. Bahse konu kişi ya da kuruluş, sonradan, bunu serbestçe paylaşmayı veya kullanımını belirli biçimlerde kontrol etmeyi tercih edebilir.

Sınai haklar, genel olarak sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına; ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üretici veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına tescil edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi hakkı ifade eder.

Fikri ve sınai hakları yedi temel grup içinde ele almak mümkündür. Bunlar:

-Fikir-Sanat eserleri
-Entegre Devre Topografyaları
-Yeni Bitki Çeşitleri Üzerindeki Islahçı Haklar
-Patent
-Endüstriyel Tasarım
-Coğrafi İşaretler
-Markadır.


Bu bağlamda, müvekkillerimize, marka, patent,  endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin, tescili, korunması ve devri işlemlerinde, marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları, telif hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti ve uyuşmazlıklardan doğan davaların takibinde, ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi hususunda, lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans  verme/alma sürecinde nitelikli ve etkin, danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.