Enerji Hukuku

Enerji, insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olup, sanayinin, bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin, modern bir yaşamın baş aktörü konumundadır. 

İçinde bulunduğumuz çağda enerji, insanlığın her türlü hizmetinde kullanılmaktadır. 

Elektrik, doğalgaz ve diğer enerji türlerinin alınması, satılması, nakledilmesi, depolanması, dağıtılması, geliştirilmesi, enerji kaynaklarının paraya çevrilmesi dahil, müvekkillerimize enerji sektörüne ilişkin olarak hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.